HD grad A
ED ua (0/0)
EIC Clear by parentage
 
* Godkänd i akl viltspår
* Grundutbildad i specialsök, kommer att utbildas vidare
* Grundutbildad i jaktapportering
* Utbildas fär praktiskt eftersök
*Kommer även att ställas ut mer i framtiden
*Genomförd BPH
~**~
 
HD A 
ED ua (0/0)
EIC Clear by parentage
 
*Approved in  blood tracking (injured wildlife) test 1
* Based trained in special nose tracking work, further education will take place soon.
* Based trained in hunting
* In education for advanced blood tracking to become a working dog full time
*Will entering more shows eventually

*BPH (behavior and personality test) Implemented

 
Nu uppdaterar jag för att översätta det mesta till engelska!!
I'm doing some updates to have all the website in English, so bare with me!
 
Uppdated 17 of February 2015
 
 
 
 
  

“You can live without a dog, 

but it’s just not worth it” 

(Heinz Rühmann)

 

 

 

Skriv i gästboken:

Detta gäller för samtliga bilder, och övrigt material. 

Vill du låna något så kontakta mig innan!

Copyright to all photos, graphics and content. 

Ask before if you need anything!